Ubuntu için Ghost Kurulumu
Ghost

Ubuntu için Ghost Kurulumu

Dursun Can POYRAZ
Dursun Can POYRAZ

Ghost'u, Ubuntu 16.04, 18.04 veya 20.04 sunucunuzda kurmak, yapılandırmak ve çalıştırmak için bir kılavuz.

Önkoşullar

Resmi olarak önerilen üretim kurulumu aşağıdaki yığını gerektirir:

  • Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 veya Ubuntu 20.04
  • NGINX (SSL için minimum 1.9.5)
  • Node.js'nin desteklenen bir sürümü
  • MySQL 5.7 veya 8.0
  • Systemd
  • En az 1 GB belleğe sahip bir sunucu
  • Kayıtlı bir alan adı
  • Başlamadan önce, alan adınızdan sunucunun IP adresini gösteren çalışan bir DNS A-Kaydı kurmalısınız. Kurulum sırasında SSL'nin yapılandırılabilmesi için bu önceden yapılmalıdır.

Sunucu Kurulumu

Kılavuzun bu bölümü, Ghost-CLI'yi kurmak için tüm ön koşulların karşılanmasını sağlayacaktır.

Yeni bir kullanıcı oluşturun

Terminalinizi açın ve yeni sunucunuzda kök kullanıcı olarak oturum açın:

# SSH ile giriş yapın
ssh [email protected]_server_ip

# Yeni bir kullanıcı oluşturun ve soruları cevaplayın
adduser <user>
Not: Kullanıcı adı ghost kullanılması, Ghost-CLI ile çakışmalara neden olduğundan, alternatif bir ad kullanmak önemlidir.
# Yönetici ayrıcalıklarının kilidini açmak için kullanıcıyı süper kullanıcı grubuna ekleyin
usermod -aG sudo <user>

# Ardından yeni kullanıcı olarak giriş yapın
su - <user>

Paketleri güncelle

Paket listelerinin ve kurulu paketlerin güncel olduğundan emin olun.

# Paket listelerini güncelleyin
sudo apt-get update

# Yüklü paketleri güncelleyin
sudo apt-get upgrade

Önceki adımda yeni oluşturduğunuz şifreyi girin.

NGINX'i yükleyin

Ghost, bir NGINX sunucusu kullanır ve SSL yapılandırması, NGINX 1.9.5 veya üstünü gerektirir.

# NGINX'i yükleyin
sudo apt-get install nginx

ufw etkinleştirildiyse, güvenlik duvarı HTTP ve HTTPS bağlantılarına izin verir. Güvenlik Duvarını Açın:

sudo ufw allow 'Nginx Full'

MySQL'i yükleyin

Ardından, veritabanı kullanmak için MySQL'i yüklemeniz gerekecek.

# MySQL'i yükleyin
sudo apt-get install mysql-server

Ubuntu 18.04 veya 20.04'te MySQL
Ubuntu 18.04 veya 20.04 kullanıyorsanız, MySQL'in Ghost-CLI ile uyumlu olduğundan emin olmak için bir şifre gerekir. Bu, birkaç ekstra adım gerektirir!

# Bir şifre belirlemek için şunu çalıştırın
sudo mysql

# Şimdi bu komutla kullanıcınızı güncelleyin
# 'password' u şifrenizle değiştirin, ancak tırnak işaretlerini saklayın!
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';

# Ardından MySQL'den çıkın
quit

# ve Ubuntu kullanıcınıza tekrar giriş yapın
su - <user>

Node.js'yi yükleyin

Aşağıda açıklanan şekilde sistem genelinde kurulu Node'un desteklenen bir sürümüne sahip olmanız gerekecektir. Farklı bir kurulumunuz varsa, sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

# Node 12 için NodeSource APT deposunu ekleyin
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash

# Node.js'yi yükleyin
sudo apt-get install -y nodejs

Ghost-CLI'yi yükleyin

Ghost-CLI, Ghost'u hızlı ve kolay bir şekilde kurmanıza ve kullanım için yapılandırmanıza yardımcı olan bir komut satırı aracıdır. Npm modülü npm veya narm ile kurulabilir.

sudo npm install [email protected] -g

Kurulduktan sonra, kullanılabilir komutların bir listesini görmek için her zaman ghost help çalıştırabilirsiniz.

Ghost'u yükleyin

Sunucunuz doğru bir şekilde kurulduktan ve ghost-cli kurulduktan sonra Ghost'u kurabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar önerilen kurulumdur. Daha ayrıntılı bir denetime ihtiyacınız varsa, CLI, yükleme adımlarını ayırmanıza ve özelleştirmenize olanak tanıyan bayraklar ve seçeneklere sahiptir.

Bir dizin oluşturun

Ghost, uygun bir sahip ve izinlerle kendi dizinine kurulmalıdır.

# # Dizin oluştur: "sitename" istediğiniz gibi değiştirin
sudo mkdir -p /var/www/sitename

# Dizin sahibini ayarla: <user> yerine kullanıcı adınızı yazın
sudo chown <user>:<user> /var/www/sitename

# Doğru izinleri ayarlayın
sudo chmod 775 /var/www/sitename

# Sonra oraya gidin
cd /var/www/sitename

Yükleme işlemini çalıştırın

Şimdi Ghost'u son bir komutla kuruyoruz.

ghost install

Soruları cevaplayın

Kurulum sırasında, CLI sitenizi yapılandırmak için bir dizi soru soracaktır.

Kurulum başarısız olursa ne yapmalı

Bir yükleme korkunç derecede yanlış giderse, onu kaldırmak için ghost uninstall kullanın ve tekrar deneyin. Bu, hiçbir yapının geride kalmamasını sağlamak için klasörün silinmesine tercih edilir.

Kurulum kesintiye uğrarsa veya bağlantı kesilirse, yapılandırma sürecini yeniden başlatmak için ghost setup kullanın.

Sorun giderme ve hatalar için, yaygın hata mesajları hakkında bilgi bulmak için site arama ve SSS bölümünü kullanın.

Kaynak

https://ghost.org/docs/install/ubuntu/