Sanal Sunucuya Sıfırdan Flarum Kurulumu (Ubuntu 18.04)
Flarum

Sanal Sunucuya Sıfırdan Flarum Kurulumu (Ubuntu 18.04)

Dursun Can POYRAZ
Dursun Can POYRAZ

Ubuntu 18.04 yüklü sanal sunucuya sıfırdan Flarum kurulumu.

Total Downloads Latest Version License

Başlamadan Önce:

Alan adınızın DNS kayıtlarını yapınız. Sunucunuzun IP adresine A kaydı oluşturmanız gerekmektedir.
Linux sunucunuza nasıl SSH ile bağlantı kuracağınızı, komutları nasıl çalıştıracağınızı bilmeniz gerekmektedir.

Sunucunuz güncel olmalıdır. Komutu çalıştırarak sunucunuzu güncelleyebilirsiniz.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Güncelleme bittikten sonra komutu ile sunucunuzu yeniden başlatınız.

reboot

1. NGINX Kurulumu

NGINX web siteleri yayınlamak için kullanılan açık kaynaklı bir web sunucu yazılımıdır. Apache ve Lighttpd ile karşılaştırıldığında çok daha az cpu kullanır.

NGINX için gerekli paketleri yükleyiniz.

sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release

Soru sorar ise Y yazıp ENTER ’a basın.

Kararlı NGINX paketleri için apt deposunu kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

echo "deb http://nginx.org/packages/mainline/ubuntu `lsb_release -cs` nginx" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

Ardından, apt’nin paketlerin gerçekliğini doğrulayabilmesi için resmi bir NGINX imzalama anahtarını içe aktarınız.

curl -fsSL https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | sudo apt-key add -

Şimdi doğru anahtara sahip olduğunuzu doğrulayınız.

sudo apt-key fingerprint ABF5BD827BD9BF62

Çıktı, aşağıdaki gibi tam parmak izi 573B FD6B 3D8F BC64 1079 A6AB ABF5 BD82 7BD9 BF62 içermelidir.

pub rsa2048 2011–08–19 [SC] [expires: 2024–06–14]
573B FD6B 3D8F BC64 1079 A6AB ABF5 BD82 7BD9 BF62
uid [ unknown] nginx signing key [email protected]

Nginx’i kurmak için aşağıdaki komutları çalıştırınız.

sudo apt update
sudo apt install nginx -y

2. MariaDB Veritabanı Kurulumu

MariaDB, dünyanın neredeyse her yerinde kullanılan açık kaynak kodlu veri tabanı sunucusudur.

MariaDB 10.5′i Ubuntu sisteminize MariaDB deposundan yüklemek için çalıştırılacak komutlar şunlardır.

sudo apt-get install software-properties-common dirmngr apt-transport-https
sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://mirrors.coreix.net/mariadb/repo/10.5/ubuntu bionic main'

Anahtar içe aktarıldıktan ve depo eklendiğinde, MariaDB 10.5′i MariaDB deposundan şu şekilde kurabilirsiniz.

sudo apt update
sudo apt install mariadb-server -y

Güvenlik yapılandırması:
Aşağıdaki komutu girelim.

mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): Enter tuşuna basıyoruz.
Switch to unix_socket authentication [Y/n]: n
Set root password? [Y/n]: Tekrar enter tuşuna basın.
New password: Bir şifre belirleyin ve enter tuşuna basın.
Re-enter new password: Şifrenizi tekrar girip enter tuşuna basın.

Sonrasında size alttaki dört soruyu ayrı ayrı soracak. Sırasıyla Y yazıp enter tuşuna tıklıyoruz.

Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

MariaDB başarılı bir şekilde kuruldu. Artık MariaDB’ye bağlanabiliriz. Alttaki komutu yazdıktan sonra sizden az önce oluşturduğunuz şifreyi isteyecek.

sudo mysql -u root -p

Şifrenizi girdik ve artık Flarum için gerekli veritabanımızı oluşturabiliriz. Veritabanımızın ismi flarum olsun. Siz farklı bir isim kullanabilirsiniz.

create database flarum;

Veritabanımız oluşturuldu. Yeni veritabanımız için bir kullanıcı ve şifre gerekiyor, onları da alttaki komutu çalıştırarak oluşturabiliriz.

grant all on flarum.* to [email protected] identified by 'poyraz';

Yukarıda yazdığımız son iki komuta göre oluşturduğumuz veritabanı bilgileri şu şekildedir.

Veritabanı adı: flarum
Veritabanı kullanıcısı: dursun
Veritabanı şifresi: poyraz

Özellikle şifre oluştururken rakamlar ve büyük küçük harfler kullanabilirsiniz fakat sembol kullanmamaya dikkat edin. Kendinize göre oluşturduğunuz bu bilgileri not alın, kaybetmeyin. Flarum kurulumu için bu bilgilere ihtiyacımız olacak.
Veritabanı ile ilgili gerekli her şeyi oluşturduk. Yapılandırdıktan sonra çıkış yapabiliriz.

flush privileges;
exit;

3. PHP Kurulumu

PHP, geniş bir kitle tarafından kullanılan, özellikle sanal yöreler üzerinde geliştirme için tasarlanmış HTML içine gömülebilen bir betik dilidir.

PHP 7.4 deposunu tanıtıyoruz.

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y
sudo apt update

PHP 7.4 ve Flarum için gerekli PHP uzantılarını kuruyoruz.

sudo apt-get install php7.4-fpm php7.4-xml php7.4-common php7.4-curl php7.4-dom php7.4-gd php7.4-json php7.4-mbstring php7.4-mysql php7.4-tokenizer php7.4-zip -y

Openssl kuruyoruz. Php 7.4 için openssl uzantısı bu sayede aktif olacaktır.

sudo apt install openssl -y

4. Composer Kurulumu

PHP için zarif ve basit bir bağımlılık yöneticisidir.

Curl kuruyoruz.

sudo apt install curl git

Composer kuruyoruz.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

5. Flarum Dosyalarını Yükleme

Flarum, web siteniz için oldukça basit bir tartışma platformudur. Başarılı bir topluluk yürütmek için ihtiyacınız olan tüm özelliklerle birlikte kullanımı hızlı ve kolaydır.

Klasör oluşturuyoruz.

mkdir /var/www/flarum

Klasöre gidiyoruz.

cd /var/www/flarum

Flarum kurulumunu composer komutuyla başlatıyoruz.

composer create-project flarum/flarum . --stability=beta

Flarum /var/www/flarum dizinine başarıyla kuruldu.

6. Dosya İzinlerini Ayarlama

Aşağıdaki komutları çalıştırınız.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/flarum/
sudo chmod -R 775 /var/www/flarum/

7. Siteyi Yayınlama

Siteyi yayımlamak için NGINX ayarlarını yapalım. NGINX klasöründe Flarum ayar dosyamızı oluşturup, dosyayı açıyoruz.

sudo nano /etc/nginx/sites-available/flarum.conf

Açıklan ekrana aşağıdaki kısmı yapıştırın. CTRL + X , Y , ENTER. İşlemleri ile kaydedelim.
domain.com yazanları kendinize göre düzenleyiniz.

server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  root /var/www/flarum/public;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name domain.com www.domain.com;
  include /var/www/flarum/.nginx.conf;
  location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }
}

Siteyi yayınlayalım.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/flarum.conf /etc/nginx/sites-enabled/

NGINX yeniden başlatıyoruz.

sudo systemctl restart nginx

8. SSL Sertifikası Kurulumu

Sitemize https:// olarak girilmesi için gerekli depoları ekliyoruz.

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot

Gerekli kurulumları yapıyoruz.

sudo apt install python-certbot-nginx -y

Komuttaki eposta ve domain kısımlarını kendinize göre değiştirin ve komutu çalıştırın.

certbot --nginx --agree-tos --redirect --no-eff-email -m eposta -d domain.com -d www.domain.com

Artık sitemize https:// olarak girilecektir. http:// olarak denerseniz https:// olarak yönlendirilecektir.

NGINX yeniden başlatıyoruz.

sudo systemctl restart nginx

9. Flarum Kurulumu

Tarayıcınızı açın. Adres çubuğuna sitenizi girin. Açılan yükleme ekranında bilgileri doldurun.

Install butonuna basın.

Kaynaklar