MySQL 8.0 Güvenlik Yapılandırması
MySQL

MySQL 8.0 Güvenlik Yapılandırması

Dursun Can POYRAZ
Dursun Can POYRAZ

1. İlk MySQL Hesabını Koruma

MySQL kurulum işlemi, MySQL hesaplarını tanımlayan mysql sistem şemasındaki hibe tabloları dahil olmak üzere veri dizinini başlatmayı içerir.

Bu bölümde, daha önce yapmadıysanız, MySQL kurulum prosedürü sırasında oluşturulan ilk root hesaba nasıl bir şifre atanacağı açıklanmaktadır.

İlk root hesabın bir şifresi olabilir veya olmayabilir. Aşağıdaki prosedürlerden hangisinin geçerli olduğunu seçin:

  • Kök hesabının süresi dolmuş rastgele bir ilk şifresine sahip olması durumunda, bu şifreyi kullanarak sunucuya root olarak bağlanın ve ardından yeni bir şifre seçin.

1. İlk rastgele şifreyi bilmiyorsanız, sunucu hata günlüğüne bakın.
2. Şireyi kullanarak sunucuya root olarak bağlanın:

shell> mysql -u root -p
Enter password: (enter the random root password here)

3. Rastgele şifreyi değiştirmek için yeni bir şifre seçin:

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root-password';
  • root hesabı varsa ancak şifresi yoksa, sunucuya şifre kullanmadan root olarak bağlanın ve ardından bir şifre atayın.

1. Şifre kullanmadan sunucuya root olarak bağlanın:

shell> mysql -u root --skip-password

2. Bir şifre atayın:

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root-password';

2. mysql_secure_installation

Bu program, MySQL kurulumunuzun güvenliğini aşağıdaki şekillerde geliştirmenizi sağlar:

  • root hesapları için bir parola belirleyebilirsiniz.
  • Yerel ana bilgisayarın dışından erişilebilen root hesaplarını kaldırabilirsiniz.
  • Anonim kullanıcı hesaplarını kaldırabilirsiniz.
  • test veritabanını (varsayılan olarak tüm kullanıcılar, hatta anonim kullanıcılar tarafından erişilebilir) ve herkesin test_ ile başlayan adlara sahip veritabanlarına erişmesine izin veren ayrıcalıkları kaldırabilirsiniz.

mysql_secure_installation komutunu çalıştırın.

Çıkan soruları cevaplayın.

Kaynak

MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 2.10.4 Securing the Initial MySQL Account
MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 4.4.2 mysql_secure_installation — Improve MySQL Installation Security